adidas Open Run – Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

adidas Open Run

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112 και οδ. Ζαμάνου 1) (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό μέσα στα πλαίσια της διοργάνωσης με την ονομασία «adidas Open Run» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν πάρει μέρος στο adidas Open Run της 29.04.2015 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι και εκπληρώσουν τις ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω και για το συγκεκριμένο παρακάτω αναφερόμενο σκοπό [(στον όρο υπό (6)]. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής νομικά πρόσωπα.

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή και να προσθέσει ημερομηνίες, τον τόπο, το χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες καθώς επίσης και οποιοδήποτε όρο του παρόντος με σχετική και με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση του κοινού.

 1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής ή πρόσωπο που συνεργάζεται με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) με τον Διοργανωτή, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή ή πρόσωπου που συνεργάζεται με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) με τον Διοργανωτή και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β” βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.
 2. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29/04/2015 και ώρα 20:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 15/05/2015 και ώρα 21:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια καθώς επίσης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου ο,τι έχει να κάνει με το adidas Open Run) και θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.
 4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να λάβουν μέρος στο 1ο adidas Open Run όπως αναφέρεται παραπάνω, να παραλάβει το bib (έγγραφο) το οποίο θα του δώσει ο Διοργανωτής την ημέρα της κούρσας, να συμμετέχει στην κούρσα των 5 ή 10 χιλιομέτρων και να καταθέσει μετά το bib του στο adidas κατάστημα στο Ελληνικό (Λεωφ. Βουλιαγμένης 47, Ελληνικό) και εντός της εξής προθεσμίας 29/04/2015-15/05/2015.

 

 

Οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι οι εξής: (α) η τήρηση των προαναφερθέντων υπό (2) –(6) προϋποθέσεων συμμετοχής και του συνόλου των παρόντων όρων (β) ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού να υποβάλει το Bib στο προαναφερθέν κατάστημα (γ) η συμμετοχή να μην αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης ενέργειας του συμμετέχοντα ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (δ) το Bib το οποίο υποβάλλεται να έχει το όνομα και το τηλέφωνο του συμμετέχοντα (ε) το Bib να είναι το πρωτότυπο το οποίο θα έχει προσκομίσει ο διοργανωτής στον συμμετέχοντα στο 1ο adidas Open Run και να μην είναι σε καμιά περίπτωση αντίγραφο του.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν επιβαρύνεται με κάποια χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

 1. Θα ανακηρυχτούν σύνολο τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες μέσα από μία κλήρωση όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το έπαθλο για έκαστο εκ των νικητών για τον διαγωνισμό θα είναι προϊόντα adidas αξίας 150€ (με βάση τη λιανική τιμή τους) επιλογής του ιδίου νικητή τα οποία δικαιούται να παραλάβει μόνο στο adidas κατάστημα στο Ελληνικό (Λεωφ. Βουλιαγμένης 47, Ελληνικό) και εντός της εξής προθεσμίας 29/04/2015-15/05/2015.

Ρητά σημειώνεται ότι μετά την απομάκρυνση του νικητή από το ταμείο του καταστήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στα προϊόντα που διάλεξε.

 1. Μετά τη συγκέντρωση από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συνόλου των υποβληθέντων bib από τους υποψηφίους και πριν την διεκπεραίωση του επομένου adidas Open Run θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της εταιρίας σε ώρα και ημερομηνία που θα ορίζει ο Διοργανωτής και θα ανακοινώνει με πρόσφορο μέσο. Ο νικητής και οι επιλαχόντες θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στο διαδικτυακό τόπο www.boostathens.gr, στο www.facebook.com/adidasrunning και στο www.twitter.com/adidasGR. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών και επιλαχόντων στον διαδικτυακό τόπο www.boosthathens.gr αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των νικητών και επιλαχόντων. Ο υπεύθυνος διαχείρισης του Διαγωνισμού θα ενημερώνει επιπλέον προσωπικά τους νικητές καλώντας τους στο τηλέφωνο το οποίο έχουν οι ίδιοι δηλώσει στο bib.

Η απόφαση της κλήρωσης είναι οριστική και αμετάκλητη. Σε περίπτωση που κάποιος-οι από τους ή όλοι οι νικητές του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί κατά τα ανωτέρω στην ιστοσελίδα www.boostathens.gr και τους έχει αποσταλεί ηλεκτρονική επιστολή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δεν επικοινωνήσει/-ουν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, το έπαθλο θα χορηγηθεί στον επιλαχόντα. Σε περίπτωση που κανένας από τους επιλαχόντες δεν επικοινωνήσει/-ουν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ενημέρωση τους από τον Διοργανωτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του επάθλου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής τους ή τη διάθεσή τους με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέσω της www.boosthathens.gr. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί, ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ” εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες τους, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του επάθλου.

Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή, κα Καλλιόπη Σουπιώνη 0030 210 8930800.

 1. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που αποσταλεί (-ούν) έργο (-α), αυτά δε θα λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό και η υποβολή τους δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.