Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / μέλους του www.boostathens.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους υπεύθυνους συλλογής και επεξεργασίας από τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, ως ισχύουν σήμερα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η adidas Hellas AE (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112 και Ζαμάνου 1, 16674, Γλυφάδα, τηλ 2108930800), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου και για αυτό δεσμεύεται και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του ιστότοπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται πάντοτε κατόπιν σχετικής ειδικής ενημέρωσής τους αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης ή αντίρρησης των χρηστών στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται εκ του νόμου, η adidas φροντίζει ώστε να λάβει κάθε άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Η adidas μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του www.boostathens.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη / μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη / μέλους όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της adidas, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της adidas συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του www.boostathens.gr.

Η adidas διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη δημοσίευση τροποποιήσεων μέσω του www.boostathens.gr Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του www.boostathens.gr θα ενημερωθούν μέσω email για οποιαδήποτε ουσιώδη και σημαντική αλλαγή στους εν λόγω όρους. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες του www.boostathens.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του www.boostathens.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η adidas συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.boostathens.gr, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν στα πλαίσια των σκοπών χρήσης του www.boostathens.gr, των προσφερόμενων σε αυτό υπηρεσιών και λειτουργιών και για το σκοπό της συμμετοχής τους στις αθλητικές δράσεις. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη www.boostathens.gr είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμοί τηλεφώνου, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Η adidas δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.boostathens.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη / μέλους -όπου η τελευταία απαιτείται-, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ενδέχεται όμως προσωπικά στοιχεία να κοινοποιηθούν σε συνδεδεμένες με την adidas εταιρείες για την βέλτιστη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Η αdidas είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες / μέλη και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του www.boostathens.gr. Για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση της ταυτότητας του επισκέπτη / χρήστη / μέλους με τα δεδομένα των αποτελεσμάτων των στατιστικών μελετών.

Στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας η αdidas ενδέχεται να αναθέσει συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας σε τρίτους Υπευθύνους επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές του Ν. 2472/1997 και ειδικότερα υπό τους όρους ασφάλειας του άρθρου 10 του 2472/1997.

Για θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων και προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: adidas.a@adidas.com.

Μόνο έπειτα από σχετική συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών / μελών η adidas θα αποστέλλει κατά καιρούς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους χρήστες / επισκέπτες / μέλη του www.boostathens.gr. Σε κάθε e-mail θα υπάρχουν οδηγίες για τη διαγραφή τους από τον αντίστοιχο κατάλογο.